Nominera till Nordiska Ministerrådets Miljöpris 2015

Nordiska ministerrådet delar varje år ut ett pris för extraordinära insatser som främjar natur och miljö. Priset är på 350 000 danska kronor. Nominera senast 13 april.