Nedlagda deponier är en osäker resurs

Naturvårdsverket anser att det i nuläget inte finns tillräckliga samhällsekonomiska skäl för att generellt gynna återvinning ur nedlagda deponier. Det finns fortfarande många osäkerheter om hur stor återvinningspotentialen och miljönyttan är.