Naturvårdsverket ser över vägledningen om återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Sedan handboken publicerades 2010 har verksamhetsutövare samt tillsyns- och prövningsmyndigheter samlat på sig erfarenheter av att använda den. Vi planerade för en framtida utvärdering av handboken redan när den publicerades. Nu har detta skett med hjälp av en enkätundersökning.