Naturvårdsverket satsar på lokala klimatinvesteringar

Naturvårdsverket har uppdraget att tillsammans med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till lokala klimatinvesteringar. För 2015 finns 125 miljoner kronor att söka under hösten. Alla utom privatpersoner kan söka.