Naturvårdsverket om luften i städer vintertid

Naturvårdsverket ser ohälsa från luftföroreningar som allvarligt där lidandet för varje person som drabbas bör minimeras. Studier visar att grövre partiklar som kommer till exempel av vägslitage till följd av dubbdäcksanvändning har giftiga egenskaper och påverkar både sjukligheten och dödligheten.