Naturvårdsverket kompletterar underlaget till Natura 2000-förslaget

Naturvårdsverket kompletterar idag underlaget avseende Naturvårdsverkets tidigare förslag på nya Natura 2000-områden som lämnats till regeringen.