Naturvårdsverket inhiberar beslut om skyddsjakt efter järv i Jämtlands län

Länsstyrelsen i Jämtlands län har fattat beslut om skyddsjakt på 19 järvar i länet. Beslutet har överklagats av en förening som yrkar att jakten stoppas, så kallad inhibition.