Naturvårdsverket deltar i Experiment Stockholm

I dag startar Färgfabriken utställningen Experiment Stockholm som undersöker och prövar nya idéer och ställer frågor om hur Stockholm utvecklas och formas. Naturvårdsverket bidrar med expertkunskap inom hållbara transporter och ekosystemtjänster.