Möjligheterna att utöva friluftsliv ökar

Fler kommuner arbetar med tillgänglighetsfrågor i natur- och kulturlandskapet Det visar en uppföljning av Sveriges tio mål för friluftspolitik som Naturvårdsverket lämnar till regeringen idag.