Mer gammal textil bör få nytt liv

Norden vinner på att öka återanvändning och återvinning av textilier enligt nya rapporter från Nordiska Ministerrådet. Ett förslag till en gemensam nordisk strategi för ökad återanvändning och återvinning av textilier och textilavfall har utarbetats.