Mängden matavfall minskar i Sverige

Mängden matavfall från butiker, restauranger och hushåll i Sverige minskar. Störst procentuell minskning har skett hos restauranger och butiker, där matavfallet har minskat med mellan 15 och 35 procent. Störst minskning i mängd har skett hos hushållen. Det visar en ny kartläggning som Naturvårdsverket låtit göra.