Licensjakt på varg i Dalarnas och Gävleborgs län

Den planerade licensjakten på varg i Dalarnas och Gävleborgs län kan som läget ser ut nu påbörjas den 2 januari. Kammarrätten i Sundsvall har beslutat att förvaltningsrätten i Faluns beslut om inhibition tillsvidare inte ska gälla. Däremot kan licensjakten inte påbörjas i Värmland, Örebro och Västmanland.