Insatser för värdefull natur skyddar och gör naturen tillgänglig

145 nya naturreservat, 73 naturvårdsavtal och 113 program för hotade arter är några av de resultat Naturvårdsverket och länsstyrelserna rapporterar till regeringen för 2014.