Hur ren är luften idag?

Naturvårdsverket presenterar nu data om luftkvalitet i realtid för bland annat Malmö, Göteborg och Stockholm. Luftföroreningar påverkar miljön och människors hälsa och medför stora kostnader för samhället.