Handel med utsläppsrätter – resultat från 2014

Naturvårdsverket har nu sammanställt utsläppen av koldioxid från de svenska industribranscher och energibolag som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem. Utsläppen 2014 från alla anläggningar inom systemet var 19,3 miljoner ton koldioxid. Det är en minskning med cirka 4 procent jämfört med 2013. De branscher som minskat sina utsläpp mest är energisektorn samt tillverkarna av papper och kartong.