Hållbara konsumtionsmönster – går det?

Det går att nå svensk klimatmässigt hållbar konsumtion till år 2050 med bland annat förändrade mat- och resvanor. Den slutsatsen drar forskare i en studie de genomfört på uppdrag av Naturvårdsverket.