God Jul klimatet – här kommer åtgärder som ger minskade utsläpp

Under hösten 2015 har Naturvårdsverket investerat 270 miljoner från Klimatklivet, satsningen på lokala klimatinvesteringar, för att minska utsläpp som påverkar klimatet. Satsningen minskar utsläpp av växthusgaser med 1,5 miljoner ton.