Världens länder tar det globala klimatavtalet vidare

Ett nytt globalt klimatavtal antogs i december med ambitiösa mål. 189 nationella klimatplaner är en av pelarna i avtalet. Världens länder samlas nu återigen för att diskutera hur vi går vidare i samma positiva anda som under klimatmötet i Paris. Mötet äger rum den 16-26 maj i Bonn.