Förslag på nya Natura 2000-områden på Gotland lämnas till regeringen

Naturvårdsverket föreslår 15 nya och tio utvidgade 2000-områden på Gotland.