Förslag på nya Natura 2000-områden lämnas till regeringen

Naturvårdsverket föreslår regeringen att 224 nya områden och 193 utvidgade områden läggs till Natura 2000-nätverket. Förslaget är också att drygt 360 Natura 2000-områden kompletteras med arter och livsmiljöer. Materialet baserar sig på förslag från länsstyrelserna.