Föreskrifterna för jägarexamen moderniseras

Naturvårdsverket har justerat och moderniserat föreskrifterna för jägarexamen, bland annat genom att förtydliga förhållandena för skjutprov och ställa krav på digital registrering av resultat. De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2016.