Ersättningsmark för skydd av natur – en bra affär

450 naturreservat, nöjda markägare, tids- och kostnadsvinster har arbetet med ersättningsmark gett de senaste åren. Arbetet når ändå inte ända fram till ambitionen att skydda 80 000 hektar skog.