En täkt i Bunge Ducker skadar våtmarkerna i Natura 2000-området

Berggrunden i Bunge-Ducker är kraftigt uppsprucken och området har sammanlänkade spricksystem och vattenflöden. Det visar de geologiska undersökningar Naturvårdsverket har genomfört och låtit utföra i området.