Drygt 50 miljoner till tillsyn och utredning av förorenade områden

Gamla kemtvättar i Stockholms och Västra Götalands län, nedlagda glasbruk i Småland och giftiga fibermassor från massabruk vid Bottenhavet ingår bland saneringsobjekten 2015. Totalt fördelar Naturvårdsverket 356 miljoner till efterbehandling.