Dioxinsanering i Båtskärsnäs hamn

Naturvårdsverket har gett 17 miljoner kronor till saneringen av dioxin i Båtskärsnäs gamla sågverksområde i Kalix kommun. Här finns nu både småbåtshamn och gästhamn.