Beslut om nya och ändrade Ramsarområden

Regeringen fattade beslut om två nya Ramsarområden och ändringar av gränserna för flera äldre Ramsarområdena den 29 januari 2015. Beslutet baseras på ett förslag som Naturvårdsverket tog fram 2014 i samarbete med Länsstyrelserna.