Bättre statistik behövs för byggnads- och rivningsavfall

Det står i Naturvårdsverkets rapport som idag lämnas till regeringen med anledning av slutfört regeringsuppdrag.