Årsrapport till Sida om internationellt utvecklingssamarbete 2014

Naturvårdverket bedriver bilaterala samarbeten inom ramen för Sveriges miljö- och biståndspolitik. Ungefär hälften av våra bilaterala samarbeten finansieras genom medel från Sida.