Forskning för mångfald i fjällen

Två nya projekt inom forskningsprogrammet Storslagna fjäll får dela på ytterligare 9 miljoner kronor. Forskare ska bland annat undersöka om ledsystem är lösningen för att kanalisera olika intressen i fjällen.