Undersökning av högfluororerade ämnen och bekämpningsmedel

Naturvårdsverket kommer att ta prover och mäta rester av bekämpningsmedel och PFAS i yt- och grundvatten på cirka 80 respektive 360 platser runt om i landet. Provställena har valts utifrån områden som kan vara påverkade.