Tänker Naturvårdsverket förbjuda skoteråkning utanför leder?

Naturvårdsverket har inte för avsikt att förbjuda snöskoteråkning i Sverige – varken fritt i terrängen eller längs markerade snöskoterleder.