Sveriges naturum får 30 miljoner

Naturumen bidrar till många människors möte med naturen. Det behövs pengar för att driva dem och Naturvårdsverket använder delar av anslaget för förvaltning av värdefull natur just till detta. I år delar naturumen på 30 miljoner. Det är lika mycket som förra året.

För ytterligare information, kontakta:

Evelina Selander, handläggare sektionen för förvaltning av värdefull natur, 010-698 15 68, evelina.selander@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se