Sverige tar över ordförandeklubban i FNs luftvårdskonvention

FN UNECEs luftvårdkonvention (Convention on Long Range Transboundary Air Pollution) valde på torsdagen Anna Engleryd från Sverige till ny ordförande för det högsta beslutande organet Executive Body. Det blir första gången Sverige innehar posten, som Anna Engleryd tar över efter engelsmannen Martin Williams som tillträdde år 2006.