Skyddsjakt på ett lodjur som angriper får i Halland

Naturvårdsverket beviljar skyddsjakt på ett lodjur i Halland. Lodjuret har angripit fem fårbesättningar vid ett flertal tillfällen och det finns hittills åtta dödade får.