Påverkan på fisket och behov av skyddsjakt viktiga frågor i förvaltningsplan för skarv

Förvaltningen av skarv är till stora delar ett regionalt ansvar och det är länsstyrelsen som har ansvaret för förvaltning av skarven. Den nationella förvaltningsplanen för skarv ger vägledning om hur bland annat skador på fisket kan hanteras och om beslut om jakt.

För ytterligare information, kontakta:

Christer Pettersson, handläggare, Naturvårdsverket, 010-698 13 64, christer.pettersson@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, presschef, Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

För frågor som rör fisket och fiskbestånd:
Fredrik Nordwall, chef enheten för biologisk mångfald på Havs- och vattenmyndigheten, 010-698 60 17, 076-125 40 50, fredrik.nordwall@havochvatten.se