Överklagan av delegeringsbeslut om skyddsjakt på rovdjur

Förvaltningsrätten avvisar överklagan av Naturvårdsverkets beslut om delegering av rätten att fatta beslut om skyddsjakt på rovdjur till länen. Förvaltningsrätten hänvisar till att beslutet inte går att överklaga.