Öppning för svensk-ryskt samarbete om klimatpåverkande utsläpp

I mars träffades representanter från Sverige och Ryssland för första gången för att påbörja ett samarbete om kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar. Sveriges har länge varit angelägen om att samarbetet ska komma till stånd och Naturvårdsverket har drivit frågan under många år.