Naturvårdsverket tar över Svenska Marktäckedata

Från och med 19 augusti 2014 tog Naturvårdsverket över förvaltningen av databasen Svenska Marktäckedata (SMD) från Lantmäteriet. Databasen har ett stort värde som referensmaterial för olika typer av analyser, till exempel statistik- och förändringsanalyser.