Naturvårdsverket och Holmen gör en stor markaffär

Naturvårdsverket och Holmen har träffat en principöverenskommelse om en stor markaffär. Affären är en viktig del i arbetet med att uppfylla miljömålet ”Levande Skogar” och innebär att cirka 10 000 hektar av Holmens produktiva skogsmark köps av Naturvårdsverket för att bli naturreservat. I utbyte köper Holmen cirka 18 000 hektar produktiv skogsmark från Naturvårdsverket.

För ytterligare information, kontakta:

Bo Lundin, chef enheten för markersättning och fastigheter Naturvårdsverket, 010-698 14 20, bo.lundin@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se
Sören Petterson, vd Holmen Skog, 070-322 23 34, soren.pettersson@holmenskog.com