Naturvårdsverket avslår överklagan om skyddsjakt på varg i Kronoberg

Naturvårdsverket avslår överklagan om skyddsjakt på en varg i Kronobergs län.