Misstankar om olaglig hantering av kvicksilver från Sverige

Det tyska företaget DELA GmbH i Dorsten misstänks för att ha sålt vidare kvicksilver som var avsett för slutförvar. I detta ingår 30 ton från Sverige.