Lodjursstammen minskar – licensjakt på lodjur enbart i norr

Lodjurstammen minskar enligt de senaste inventeringsresultaten från vintern 2012/13. Det gör att Naturvårdsverket enbart överlämnar rätten att besluta om licensjakt på lodjur till länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Naturvårdsverket utreder också om det är möjligt med en licensjakt på lodjur i Gävleborgs län. Inventeringen visar att stammen i Gävleborg ligger över länets fastställda minimivärde.

För ytterligare information, kontakta:

Mimmi Skog, jakthandläggare, 010-698 17 71, mimmi.skog@naturvardsverket.se
Magnus Kristoffersson, handläggare med ansvar för övervakning och inventering, 010-698 16 34, magnus.kristoffersson@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se