Kosterhavets nationalpark utvecklar modell för samverkan

I dagarna startas ett pilotprojekt där en modell för samverkan mellan förvaltare och turism ska utvecklas och testas. Kosterhavets nationalpark och traktens företag jobbar tillsammans med Ekoturismföreningen och med stöd av Naturvårdsverket och Tillväxtverket.