Inget stopp för skyddsjakt på varg i Kronoberg

Naturvårdsverket avslår begäran om att stoppa en skyddsjakt på en varg, så kallad inhibition, i Kronobergs län.