Handel med utsläppsrätter – resultat från 2013

Naturvårdsverket har nu sammanställt utsläppen av koldioxid från de svenska industribranscher och energibolag som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem. De verksamheter som funnits med sedan tidigare har minskat sina utsläpp något. Fler branscher ingår från och med 2013 i systemet. Det har lett till att de rapporterade utsläppen för 2013 ökat med knappt 2 miljoner ton. Det totala utsläppet för alla omfattande anläggningar uppgick till 20,1 miljoner ton koldioxid. Ökningen från föregående år är cirka 10 procent.