Första bidragen till industrisanering i Blekinge län

Naturvårdsverket har gett bidrag till efterbehandling av två gamla sågverksområden i Blekinge län. Bidragen gäller Möljeryds sågindustri och Bräkne Hoby byggservice, båda i Ronneby kommun och båda tillhör riskklass 1.