Föreskrifter för licensjakt på varg klara

Naturvårdsverket har färdigställt nya föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt på varg. Föreskrifterna, som träder i kraft den 27 oktober 2014, är ett steg på vägen mot en regionaliserad rovdjursförvaltning.