FNs klimatpanel: Utsläppstrend måste vändas

Trenden av ökande utsläpp av växthusgaser måste brytas inom kort för att klara målet om en maximal ökning av jordens medeltemperatur på två grader. Det konstaterar FNs klimatpanel IPCC som idag presenterar en analys av de lösningar som står till buds för att stabilisera klimatet. Internationellt samarbete, starkare styrmedel och gynnsamma förutsättningar för fortsatt tillväxt av förnybara energikällor finns bland de möjligheter som klimatpanelen lyfter fram.

För ytterligare information, kontakta:Lars Bärring, klimatforskare och samordnare, SMHI, 011-495 86 04, ipccfocalpoint@smhi.se

Lars J. Nilsson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds universitet, 046-222 46 83, lars_j.nilsson@miljo.lth.se
Marianne Lilliesköld
, expert IPCC, Naturvårdsverket, 010-698 12 69, Marianne.lillieskold@naturvardsverket.se