EU-kommissionen delar ut 22,5 miljoner euro till fyra nya LIFE-projekt i Sverige

Den 30 april godkände kommissionen finansiering av 225 nya projekt inom LIFE-programmet, EU:s miljöfond. De utvalda projekten kommer från alla 28 medlemsländer. Sammanlagt innebär projekten en investering på 589,3 miljoner euro, varav EU står för 282,6 miljoner euro. Resten av finansieringen betalar de sökande själva eller får i stöd av annan part. Av de 225 projekten är fyra från Sverige.