5 av 21 län når ett miljömål 2020

13 av länen är nära att nå något eller flera av miljökvalitetsmålen. Tre län redovisar att de inte når något av miljömålen med dagens förutsättningar. Och 5 av 21 län når ett av Sveriges miljömål till år 2020. Det visar årets regionala uppföljning av miljökvalitetsmålen.